Akademik Personel

Doç. Dr. 

Erdoğan Mehmet ÖZKAN

Beden Eğitimi Bölüm Başkanı

e-mail:

mozkan@yildiz.edu.tr

emehmetozkan@gmail.com

Öğretim Görevlisi

Çetin Erdem SONAL

Beden Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

e-mail:

csonal@yildiz.edu.tr

erdemsonal@gmail.com

Öğretim Görevlisi

A. Selim AKBIYIK

e-mail: sakbiyik@yildiz.edu.tr

sakbiyik_1@hotmail.com

Öğretim Görevlisi

Şener GÜNAY

e-mail:

segunay@yildiz.edu.tr

senergunay39@gmail.com

Öretim Görevlisi

Gülsüm SONAL

e-mail:

gsonal@yildiz.edu.tr

glsmsonal@gmail.com